GDPR

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV 

PREVÁDZKOVATEĽ ÚDAJOV 

 • BIG stravovanie, s.r.o.

SÍDLO SPOLOČNOSTI

 • Košická 17180/49
  821 08 Bratislava
  Slovenská republika
 • IČO: 46 949 461

PLATBA KARTOU


ÚČELY

 • reagovanie na otázky, žiadosti, komentáre a pokyny. 

PRÁVNY ZÁKLAD NA SPRACOVÁVANIE ÚDAJOV 

 • Vaše údaje používame na oprávnené záujmy zlepšovania našich produktov a služieb. 
 • V závislosti od vašej žiadosti máme oprávnenie podľa našich zmluvných povinností na plnenie konkrétnych požiadaviek. 

PRÍJEMCOVIA 

 • BIG stravovanie, s.r.o.
 • Ďalšie spoločnosti v rámci skupiny LBMB HoldCO s.r.o.

PRÁVA 

 • Získanie prístupu, oprava alebo odstránenie údajov, ako aj iné práva vysvetlené v doplnkových informáciách 

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE 

 • Doplnkové a podrobné informácie o tom, ako narábame s vašimi osobnými údajmi, si môžete pozrieť v našej Politike ochrany osobných údajov

Nájdite si niekoľko minút na prečítanie nasledujúcich zásad, aby ste pochopili, ako zaobchádzame s vašimi informáciami. Keďže naše služby neustále zdokonaľujeme a rozširujeme, tieto zásady sa môžu meniť, pravidelne ich preto kontrolujte. 

V týchto Zásadách ochrany osobných údajov sa opisuje, ako spoločnosť BIG stravovanie, s.r.o.  ( „my“, „náš“, „nás“) zhromažďuje, používa a zdieľa informácie, ktoré poskytujete na našej webovej lokalite https://www.napare.sk// („webová lokalita“), na ktorej je uverejnené prepojenie na tieto Zásady ochrany osobných údajov. Zároveň sa v nich opisujú vaše práva a možnosti týkajúce sa používania a zdieľania vašich informácií vrátane informácií o tom, ako môžete tieto informácie získať a aktualizovať. 

Vaše používanie webovej lokality predstavuje vašu dohodu a súhlas s týmito Zásadami ochrany osobných údajov a váš súhlas s postupmi, ktoré sú v nich opísané. Ak máte k našim Zásadám ochrany osobných údajov otázky alebo pripomienky, kontaktujte nás podľa toho, ako je uvedené nižšie v časti s názvom „Kontaktujte nás“. 

Informácie o prevádzkovateľovi údajov 

Prevádzkovateľom údajov vo vzťahu k spracúvaniu údajov opísaným v týchto Zásadách ochrany osobných údajov je spoločnosť BIG stravovanie, s.r.o., ktorá sa nachádza na adrese nižšie v časti s názvom „Kontaktujte nás“.

Zhromažďovanie informácií 

Informácie, ktoré poskytujete 

BIG stravovanie, s.r.o. zhromažďuje informácie, ktoré poskytujete priamo prostredníctvom webovej lokality. Informácie, ktoré zhromažďujeme, obsahujú osobne identifikovateľné informácie, ktoré predstavujú akékoľvek informácie týkajúce sa vašej osoby, a ktoré by niekomu umožnili vás identifikovať. Niektoré príklady informácií, ktoré zhromažďujeme, zahŕňajú: 

·  Kontaktné údaje. Zhromažďujeme vaše meno a priezvisko, poštovú adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo a ďalšie kontaktné údaje.

·  Prihlasovacie údaje. Zhromažďujeme heslá, pomôcky pre heslo a ďalšie informácie na autentifikáciu a prístup k účtu.

·  Demografické údaje. Zhromažďujeme demografické informácie vrátane vášho veku, pohlavia a krajiny.

·  Platobné údaje. Zhromažďujeme údaje potrebné na spracovanie vašej platby, ak uskutočníte nákup, vrátane čísla platobného nástroja (napríklad číslo bankomatovej karty), bezpečnostného kódu priradeného k vášmu platobnému nástroju.

·  Informácie o objednávke. Zhromažďujeme informácie o vašich objednávkach a výbere potravín.

·  Údaje o profile. Zhromažďujeme údaje o vašich záujmoch, obľúbených položkách a ďalšie údaje o profile.

·  Obsah. Zhromažďujeme obsah správ, ktoré nám posielate, ako napríklad spätná väzba a recenzie produktov, ktoré napíšete, alebo otázky a informácie, ktoré poskytujete zákazníckej podpore.

·  Údaje zo životopisu. Zhromažďujeme údaje potrebné na to, aby sme o vás uvažovali v súvislosti s voľným pracovným miestom, ak nám pošlete žiadosť, vrátane vašej histórie zamestnania, výpisu výsledkov štúdia, vzoriek písania a referencií.

Zozbierané informácie zhromažďujeme na rôznych miestach webovej lokality, na: 

 • Registrácia účtu – Ak chcete zaregistrovať účet, na webovej lokalite budete musieť vyplniť registračný formulár. Pri tomto formulári sa vyžaduje, aby ste uviedli svoje meno a priezvisko, e-mailovú adresu, poštovú adresu, telefónne číslo a prihlasovacie údaje. Môžete tiež poskytnúť platobné údaje a údaje o profile, ktoré vám pomôžu urýchliť a uľahčiť budúce objednávky.
 • Online objednávky – Môžete zadať online objednávku na odnášku alebo doručenie prostredníctvom vášho registrovaného účtu alebo ako hosť. Ak zadávate objednávku na odnášku, musíte uviesť svoje meno a priezvisko, e-mailovú adresu, telefónne číslo a informácie o objednávke. Ak platíte online, budete musieť tiež uviesť vaše platobné údaje. Ak zadávate objednávku na doručenie, budete musieť tiež uviesť vašu poštovú adresu.
 • Programy odmeňovania – Na našej webovej lokalite môžeme ponúkať programy odmeňovania, lotérie na bank, súťaže, prieskumy alebo iné propagačné akcie („Propagačné akcie“). Ak sa chcete podieľať na propagačnej akcii, pravdepodobne si budete musieť zaregistrovať účet a/alebo poskytnúť kontaktné údaje, údaje o profile a ďalšie informácie.
 • Ostatné transakcie – Môžeme vám ponúkať ďalšie príležitosti, prostredníctvom ktorých budete na našej webovej lokalite realizovať s nami transakcie. Ak vykonávate transakcie prostredníctvom webovej lokality, zhromažďujeme informácie, ktoré poskytujete priamo o transakciách, ktoré vykonávate počas návštevy webovej lokality. Tieto informácie môžu zahŕňať platobné údaje a fakturačné údaje, ako aj povahu, množstvo a cenu tovaru alebo služieb, ktoré si vymieňate, a údaje o osobách alebo subjektoch, s ktorými komunikujete alebo obchodujete.
 • E-mailové a iné dobrovoľné oznámenia – Môžete sa tiež rozhodnúť, že budete s nami komunikovať prostredníctvom e-mailu, webovej lokality alebo inými prostriedkami. Takéto oznámenia sa môžu spájať s našim úsilím o zákaznícky servis, s vašimi otázkami alebo môžu byť určené na iné účely. Zhromažďujeme informácie v týchto oznámeniach a takéto informácie môžu obsahovať informácie, ktoré vás osobne identifikujú.

Môžete sa rozhodnúť, že pri používaní webovej lokality dobrovoľne poskytnete ďalšie informácie, ktoré nepožadujeme, a v takýchto prípadoch ste za tieto informácie zodpovední výlučne vy. 

Informácie zhromažďované automaticky 

Pri návšteve webovej lokality automaticky zhromažďujeme informácie o vašom zariadení a o tom, ako vaše zariadenie komunikuje s našou webovou lokalitou. Niektoré príklady informácií, ktoré zhromažďujeme, zahŕňajú: 

 • Údaje o využívaní služby. Zhromažďujeme údaje o funkciách, ktoré používate, e-mailoch a reklamách, ktoré si prezeráte, produktoch, ktoré nakupujete, dátume a čase, kedy pristupujete na webovú lokalitu, stránkach, na ktoré pristupujete na webovej lokalite a o internetovej adrese webovej lokality, ak existuje, z ktorej ste sa priamo prepojili na webovú lokalitu, a ďalšie podobné informácie. 
 • Pripojiteľnosť zariadenia a údaje o konfigurácii. Zhromažďujeme údaje o type zariadenia, ktoré používate, používanom operačnom systéme a prehliadači, vašom poskytovateľovi internetových služieb, regionálnych a jazykových nastaveniach vášho zariadenia a ďalšie podobné informácie. Tieto údaje zahŕňajú aj adresu IP, adresu MAC, ID reklamy zariadenia (napr. IDFA alebo AAID) a ďalšie identifikátory zariadení. 
 • Údaje o polohe. Zhromažďujeme údaje o polohe vášho zariadenia, ktoré môžu byť presné (napr. údaje o zemepisnej šírke/dĺžke) alebo nepresné (napr. poloha odvodená z adresy IP alebo údaje označujúce mesto alebo poštové smerovacie číslo). 

Na zhromažďovanie týchto informácií používame súbory cookie a ďalšie technológie sledovania, ktoré sa vyvíjajú v súčasnosti a v budúcnosti vrátane: 

 • Súborov denníka
  Súbor denníka je súbor, ktorý zaznamenáva udalosti, ktoré sa vyskytujú v súvislosti s používaním webovej lokality, napríklad adresa IP, typ prehliadača, poskytovateľ internetových služieb, odkazové/výstupné stránky, operačný systém, dátumové/časové pečiatky a súvisiace údaje. 
 • Súborov cookie
  Servery webovej lokality alebo servery tretích strán, ktoré sa používajú na prevádzkovanie webovej lokality, môžu na vašom zariadení umiestniť súbor cookie, ukladať údaje do prehliadača vášho zariadenia alebo pristupovať k už existujúcim odstrániteľným funkciám sledovania vo vašom zariadení s cieľom umožniť vám používať webovú lokalitu a prispôsobiť svoje skúsenosti. Súbor cookie je malý údaj, ktorý môže odoslať webový server do vášho zariadenia a ktorý môže následne uložiť váš prehliadač na pevnom disku vášho zariadenia. Súbory cookie a úložisko prehliadača nám umožňujú rozpoznať vaše zariadenie, keď ste na našej webovej lokalite, a pomáhajú prispôsobiť vaše skúsenosti online a dosiahnuť väčšie pohodlie. Súbory cookie a úložisko prehliadača sú užitočné aj tým, že umožňujú efektívnejšie prihlásenie používateľov, sledovanie histórie transakcií a uchovávanie informácií medzi reláciami. Informácie získané zo súborov cookie a úložiska prehliadača možno tiež použiť na zlepšenie funkčnosti webovej lokality.

Typy súborov cookie a značiek na našej webovej lokalite zahŕňajú:

  • Funkčnosť: Používa sa na zapamätanie vašich preferencií a na uľahčenie transakcií, ako sú nákupy.
  • Výkonnosť alebo analytiku: Používa sa na meranie aktivity webu s cieľom zlepšiť používateľskú skúsenosť.
  • Cielenie: Používa sa na zobrazenie informácií a ponúk, ktoré vás osobitne zaujímajú.
 • Lokálneho úložiska
  Na ukladanie informácií súvisiacich s tým, či používateľ zvolil možnosť „Zostať prihlásený“, ako aj tokenov, ak využívame služby tretích strán, používame službu Lokálne úložisko, ako napríklad úložisko HTML5. Tretie strany, s ktorými spolupracujeme na poskytovaní určitých funkcií na našej webovej lokalite alebo na zobrazovaní reklamy na základe vašej činnosti prehliadania webových lokalít, využívajú na zhromažďovanie a ukladanie informácií lokálne úložisko, ako napríklad úložisko HTML 5. Na odstránenie lokálneho úložiska HTML5 môžu rôzne prehliadače ponúkať vlastné nástroje správy. 
 • Webových majákov („Sledovacie pixely“)
  Webové majáky sú malé grafické obrázky, známe tiež ako „internetové značky“ alebo „čisté gify“, ktoré sú vložené do webových stránok a e-mailových správ. Webové majáky sa môžu používať na spočítanie počtu návštevníkov webovej lokality, na sledovanie toho, ako používatelia navigujú na webovej lokalite a na spočítanie zobrazení obsahu. Začleniť môžeme webové majáky od tretích strán, ktoré nám umožňujú sledovať naše konverzie, prinášať vám reklamu na webovej lokalite i mimo nej a poskytovať vám ďalšie funkcie, ako napríklad možnosť pripojiť našu webovú lokalitu k vášmu účtu na sociálnych médiách. 
 • Vložených skriptov
  Vložený skript je programovací kód navrhnutý tak, aby zhromažďoval informácie o vašich interakciách s webovou lokalitou. Dočasne sa sťahuje na vaše zariadenie z nášho webového servera alebo tretej strany, s ktorou pracujeme, aktívny je iba vtedy, keď ste pripojení k webovej lokalite a následne sa odstráni alebo deaktivuje. 
 • Lokalizačných technológií
  Softvér GPS (globálne polohové systémy), geografické filtrovanie a iné technológie so zreteľom na polohu určujú vašu polohu (niekedy presne) na účely, ako je overenie vašej polohy a poskytnutie alebo obmedzenie relevantného obsahu na základe vašej polohy. 

Ďalšie informácie o technológiách sledovania a vašich právach a voľbách, ktoré sa ich týkajú, sú uvedené nižšie v častiach s názvom „Analytika, reklama a opätovné zacielenie“ a „Vaše práva a voľby“.

Informácie zhromaždené od iných tretích strán 

Informácie o vás získavame tiež od iných zdrojov tretích strán a tieto informácie spájame s informáciami, ktoré sme o vás zhromaždili. V rozsahu, v akom spájame tieto informácie získané od tretích strán s informáciami, ktoré sme o vás zhromaždili na webovej lokalite, budeme s týmito spájanými informáciami zaobchádzať v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov a všetkými ďalšími obmedzeniami, ktoré uložil zdroj údajov. Tieto zdroje tretej strany sa v priebehu času menia, ale môžu zahŕňať: 

 • Sociálne siete, keď odkazujete na našu službu alebo udeľujete BIG stravovanie, s.r.o.  povolenie na prístup k vašim údajom o jednej alebo viacerých týchto službách. 
 • Partnerov, s ktorými ponúkame služby spoločného označovania, predávame alebo distribuujeme naše produkty, alebo sa podieľame na spoločných marketingových aktivitách. 
 • Verejne dostupné zdroje, ako sú otvorené vládne databázy alebo iné údaje vo verejnej sfére. 

Nenesieme zodpovednosť za presnosť akýchkoľvek informácií poskytovaných tretími stranami alebo zásadami alebo postupmi tretích strán. 

Používanie informácií 

BIG stravovanie, s.r.o. používa informácie o vás pre naše oprávnené záujmy, a to aj na účely, ako napríklad: 

 • otváranie, vedenie, spravovanie a servis používateľských účtov alebo členstiev;
 • poskytovanie služieb a podpory používateľom;
 • spracovanie, servis alebo vymáhanie transakcií a odosielanie súvisiacich oznámení;
 • odpovedanie na vaše otázky, pripomienky a pokyny;
 • ochrana našich systémov pred podvodmi a nezákonným prístupom;
 • zachovanie bezpečnosti a integrity jeho systémov;
 • zlepšovanie našej webovej lokality, obchodov, reklám, produktov a služieb;
 • poskytovanie aktualizácií produktov alebo služieb, propagačných oznámení a ponúk pre používateľov; a
 • reklama a ďalšie informácie o BIG stravovanie, s.r.o. a jeho pridružených subjektoch.

Používame tiež informácie s vaším súhlasom, a to aj na účely, ako napríklad: 

 • poskytovanie našich propagačných akcií pre vás;
 • zasielanie propagačných bulletinov a marketingových oznámení;
 • zobrazovanie digitálnych reklám prispôsobených vašim záujmom na vlastnostiach reklamy tretích strán; a
 • plnenie akýchkoľvek iných účelov, ktoré vám boli oznámené a s vaším súhlasom.

Môžeme používať informácie, ktoré vás neidentifikujú (vrátane informácií, ktoré neumožňujú vašu identifikáciu) bez povinnosti voči vám, s výnimkou prípadov, ktoré sú zakázané v platných právnych predpisoch. Informácie o vašich právach a voľbách týkajúcich sa toho, ako používame vaše informácie, sú uvedené nižšie v časti s názvom „Vaše práva a voľby“. 

Účel a právny základ spracovania údajov 

Osobné údaje používateľov budú spracúvané spoločnosťou BIG stravovanie na základe nasledujúceho právneho základu a na nasledujúce účely spracúvania: 

 1. zmluvné záväzky, t. j. s cieľom zabezpečiť vykonanie všeobecných podmienok webovej lokality a podmienok predaja, ktoré používateľ akceptoval počas procesu registrácie;
 2. právne povinnosti, alebo s cieľom splniť povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov alebo európskych zákonov a nariadení. 

Poskytnutie osobných údajov na vyššie uvedené účely spracúvania je nepovinné, ale nevyhnutné, pretože neposkytnutie týchto údajov znamená nemožnosť zaregistrovať sa na webovej lokalite. Hviezdou v registračnom formulári sa identifikujú osobné údaje, ktoré sú potrebné na účely spracúvania. 

Ďalšie účely spracúvania: marketing (zasielanie reklamných materiálov, priamy predaj a obchodné oznámenia) 

Na základe bezplatného a nepovinného súhlasu používateľa môže niektoré osobné údaje používateľa (meno, priezvisko, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo) BIG stravovanie spracúvať aj na marketingové účely (priamy predaj, zasielanie marketingového materiálu a obchodné oznámenia), alebo na ten účel, aby mohol BIG stravovanie kontaktovať príslušného používateľa prostredníctvom elektronickej pošty s cieľom navrhnúť mu kúpu produktov a/alebo služieb, ktoré ponúka BIG stravovanie a/alebo spoločnosti tretích strán, predstaviť ponuky, propagačné akcie a obchodné príležitosti. 

Poskytnutie súhlasu na spracúvanie osobných údajov na tento účel je bezplatné a nepovinné a v prípade, že takýto súhlas chýba, nemožno žiadnym spôsobom zabrániť možnosti pokračovať v nákupe. V prípade, že bol takýto súhlas udelený, príslušný používateľ môže tento súhlas zrušiť bez spätných účinkov kedykoľvek, a to na žiadosť adresovanú podľa pravidiel uvedených v časti s názvom „Kontaktujte nás“. Príslušný používateľ môže tiež jednoducho namietať voči odosielaniu ďalších marketingových oznámení (e-mailom) aj kliknutím na konkrétne prepojenie týkajúce sa zrušenia s cieľom zrušiť súhlas, ktoré je súčasťou každého marketingového e-mailu. Po tom, ako BIG stravovanie zrušil súhlas, pošle používateľovi správu elektronickej pošty s cieľom potvrdiť, že súhlas bol skutočne zrušený. 

BIG stravovanie týmto oznamuje, že po uplatnení práva namietať proti zasielaniu marketingových oznámení by mohlo byť možné z dôvodu technických problémov (t. j. zaslanie zoznamu, ktorý už bol dokončený krátko pred prijatím žiadosti o námietku zo strany spoločnosti BIG stravovanie), že príslušný používateľ bude naďalej dostávať ďalšie marketingové správy. V prípade, že príslušný používateľ naďalej dostáva marketingové správy po uplynutí 24 hodín od uplatnenia práva namietať, označte túto skutočnosť BIG stravovanie, s.r.o. a to pomocou kontaktov uvedených v časti s názvom „Kontaktujte nás“. 

Zverejňovanie informácií 

Zverejňujeme informácie o vás takto: 

 • Zamestnanci BIG stravovanie. Zamestnanci a/alebo pracovníci poverení správou osobných údajov sa môžu dozvedieť o všetkých osobných údajoch používateľov. Takéto subjekty, ktoré oficiálne poveril BIG stravovanie ako „osoby zodpovedné za spracúvanie“, budú spracúvať príslušné údaje používateľov výhradne na účely uvedené v týchto zásadách a v súlade s ustanoveniami GDPR (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a inými príslušnými predpismi o ochrane osobných údajov. 
 • Poskytovatelia služieb. BIG stravovanie používa dodávateľov, konzultantov a ďalších poskytovateľov služieb, ktorí mu pomáhajú viesť a prevádzkovať jeho webovú lokalitu, spracovanie platieb a z iných dôvodov týkajúcich sa prevádzkovania jeho podnikateľskej činnosti a tieto spoločnosti môžu získavať vaše informácie na tento účel. Tieto spoločnosti môžu používať takéto informácie iba na účely vykonávania týchto funkcií a nesmú ich používať na iné účely, hoci im môžeme povoliť, aby na iné účely používali súhrnné informácie, ktoré vás neidentifikujú alebo údaje, ktoré neumožňujú vašu identifikáciu. 
 • BIG stravovanie. Informácie o vás zdieľame so spoločnosťou BIG stravovanie v súvislosti s tým, že poskytuje služby v našom mene. Napríklad, informácie o vás zdieľame so spoločnosťou BIG stravovanie, aby sme uľahčili vaše objednávky, viedli a spravovali vaše online účty, odpovedali na vaše otázky a pripomienky, vyhoveli vašim požiadavkám, trhu a reklame pre vás, a inak dodržiavali platné zákony. 
 • Pridružené subjekty. Informácie o vás zdieľame s našimi pridruženými subjektmi na interné obchodné účely. Napríklad, informácie o vás zdieľame s LBMB HoldCO s.r.o. na účel zákazníckej podpory, marketingu a technických operácií. 
 • Obchodní partneri. Informácie o vás zdieľame s našimi obchodnými partnermi v súvislosti s ponukou služieb so spoločným označením, predajom alebo distribúciou našich produktov alebo podieľaním sa na spoločných marketingových aktivít. 
 • Propagačné akcie. Naše propagačné akcie môžu byť spoločne sponzorované alebo ponúkané tretími stranami. Ak sa rozhodnete dobrovoľne sa zapojiť do propagačnej akcie, informácie o vás zdieľame s tretími stranami, ktoré sú uvedené v oficiálnych pravidlách, ktorými sa upravuje propagačná akcia, ako aj na administratívne účely a ako sa to vyžaduje v právnych predpisoch (napr. na zozname víťazov). Zapojením sa do propagačnej akcie súhlasíte s oficiálnymi pravidlami, ktorými sa upravuje táto propagačná akcia, a okrem prípadov, keď sa to v príslušných právnych predpisoch zakazuje, umožňujete sponzorovi a/alebo iným stranám používať vaše meno, hlas a/alebo podobu v reklamných alebo marketingových materiáloch. 
 • Tretie strany. Informácie o vás zdieľame s inými tretími stranami s cieľom uľahčiť vaše požiadavky (napríklad keď sa rozhodnete zdieľať informácie so sociálnou sieťou o vašich aktivitách na webovej lokalite) a v súvislosti s prispôsobením reklamy, meraním a vylepšovaním našej webovej lokality a efektívnosti reklamy a umožnením ďalších vylepšení. 
 • Zlúčenie alebo nadobudnutie. Informácie o vás môžeme zdieľať, ak je BIG stravovanie zapojený do zlúčenia, nadobudnutia alebo predaja celého alebo časti jeho majetku. V takom prípade vám môže byť zaslané upozornenie e-mailom a/alebo na našej webovej lokalite sa môže zobraziť dôležité upozornenie o akejkoľvek zmene vlastníctva alebo použitia informácií o vás, ako aj o akýchkoľvek možných voľbách týkajúcich sa informácií o vás. 
 • Bezpečnosť a povinné poskytnutie informácií. BIG stravovanie musí poskytnúť informácie o vás v reakcii na zákonné požiadavky verejných orgánov vrátane splnenia požiadaviek národnej bezpečnosti alebo presadzovania práva. Informácie o vás môžeme zdieľať v súvislosti s právnymi požiadavkami, ako napríklad v reakcii na oprávnené súdne predvolanie alebo v dobrej viere, že poskytnutie informácií je nevyhnutné na ochranu našich práv, ochranu vašej bezpečnosti alebo bezpečnosti iných osôb alebo na vyšetrovanie podvodu. Informácie o vás môžeme tiež zdieľať v záujme obrany Podmienok používania alebo iných zásad vzťahujúcich sa na webovú lokalitu, alebo ak sa domnievame, že vaše kroky nie sú v súlade s našimi používateľskými zmluvami alebo zásadami. V maximálnom rozsahu, ktorý je povolený v príslušných právnych predpisoch, môžeme použiť adresy IP, identifikátory mobilných zariadení alebo akékoľvek iné informácie, ktoré zhromažďujeme, na identifikáciu používateľov, a to v spolupráci s vlastníkmi autorských práv, poskytovateľmi internetových služieb, poskytovateľmi bezdrôtových služieb alebo orgánmi na presadzovanie práva podľa nášho uváženia. Takéto poskytnutia sa môžu uskutočniť bez upozornenia. 
 • Súhlas. Informácie o vás môžeme zdieľať na akýkoľvek iný účel, ktorý vám bol oznámený a s vaším súhlasom. BIG stravovanie môže tiež poskytnúť súhrnné informácie, ktoré neumožňujú vašu identifikáciu, potenciálnym obchodným partnerom a iným nepridruženým subjektom na akýkoľvek účel, s výnimkou prípadov, ktoré sú zakázané v platných právnych predpisoch. Informácie o vašich právach a voľbách týkajúcich sa toho, ako zdieľame vaše informácie, sú uvedené nižšie v časti s názvom „Vaše práva a voľby“.

 

Externé prepojenia 

Webová lokalita môže obsahovať prepojenia na inú webovú lokalitu, ktorú nespravuje BIG stravovanie alebo s ním nesúvisí. Tieto prepojenia nie sú sponzorované webovou lokalitou ani k nim pridružené. BIG stravovanie nepreskúmal niektoré alebo všetky lokality hypertextovo prepojené s webovou lokalitou alebo z nej a nenesie zodpovednosť za obsah ani postupy týkajúce sa ochrany osobných údajov inej webovej lokality. Webová lokalita tretích strán, ktorá je prístupná prostredníctvom hypertextových prepojení z webovej lokality, môže používať súbory cookie a ďalšie technológie sledovania. BIG stravovanie vás vyzýva, aby ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov uvedené na inej webovej lokalite, predtým, než jej poskytnete akékoľvek informácie. BIG stravovanie implicitne nepodporuje lokality tretích strán, ktoré sú s webovou lokalitou hypertextovo prepojené. 

Analytika, reklama a opätovné zacielenie 

BIG stravovanie zamestnal tretie strany pre služby analytiky. Tieto tretie strany môžu používať súbory cookie a ďalšie technológie sledovania na analýzu vášho používania našej webovej lokality. Informácie generované týmito službami môžu byť zasielané na servery týchto tretích strán a ukladané na ich serveroch v USA (alebo inde) a tieto tretie strany môžu použiť tieto informácie na účely, ako je hodnotenie vášho používania webovej lokality, zostavovanie štatistických správ o aktivite webovej lokality a poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s aktivitou webovej lokality a iným používaním internetu. 

Aby sme mohli zobrazovať reklamy na webovej lokalite a/alebo na iných lokalitách, môžeme na tento účel zapojiť aj tretie strany. Tieto tretie strany zhromažďujú a zdieľajú s nami informácie počas vašich návštev na tejto a iných lokalitách s cieľom poskytnúť reklamy o tovaroch a službách, ktoré by vás mohli pravdepodobne zaujímať, merať a skúmať efektívnosť našich reklám, sledovať používanie stránok a ciest počas návštev na našej webovej lokalite, pomáhať nám zobrazovať relevantné internetové bannerové reklamy na našej webovej lokalite a na iných lokalitách a sledovať používanie našich internetových bannerových reklám a ďalších prepojení z lokalít našich marketingových partnerov na našu webovú lokalitu. BIG stravovanie môže používať informácie zhromaždené na svojej webovej lokalite na účely behaviorálnej reklamy na internete vrátane opätovného zacielenia a na prispôsobenie reklám pre vás, keď navštívite webové lokality tretích strán. 

Ďalšie informácie o sledovaní a vašich právach a voľbách, ktoré sa ich týkajú, sú uvedené vyššie v časti s názvom „Informácie zhromažďované automaticky“ a nižšie v časti s názvom „Vaše práva a voľby“. 

Obdobie uchovávania 

Spoločnosť BIG stravovanie si ponechá osobné údaje používateľa po dobu potrebnú na vykonanie služieb alebo na vybavenie ich žiadostí alebo nárokov [maximálne 12 rokov]. Po tomto období bude spoločnosť BIG stravovanie uchovávať údaje iba v rozsahu potrebnom na splnenie svojich povinností stanovených v právnych predpisoch alebo v európskych zákonoch a predpisoch. 

Keď používatelia udelili svoj súhlas na spracovanie ich osobných údajov na účely marketingu, ich osobné údaje sa uchovajú až do zrušenia ich súhlasu. 

Vaše práva a voľby 

Prezeranie a aktualizácia informácií o účte 

Máte právo na prístup k niektorým informáciám o účte, ktoré ste nám dobrovoľne zaslali prostredníctvom webovej lokality. Tieto informácie môžete opraviť, aktualizovať, zmeniť, vymazať alebo odstrániť tak, že vykonáte zmenu v rámci svojho online účtu alebo nás budete kontaktovať, ako je uvedené nižšie v časti s názvom „Kontaktujte nás“. Na vašu žiadosť o prístup odpovieme do 30 dní. Môžeme od vás požadovať ďalšie informácie, ktoré nám umožnia potvrdiť vašu totožnosť. Upozorňujeme, že informácie o vás budeme uchovávať a používať tak, ako je potrebné, aby sme splnili naše zákonné povinnosti, vyriešili spory a presadili naše dohody. Európske dotknuté osoby majú ďalšie práva uvedené nižšie v časti s názvom „Vaše európske práva na ochranu osobných údajov“. 

Technológie sledovania vo všeobecnosti 

Väčšina aplikácií webového prehliadača (napríklad Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Firefox a Apple Safari) má funkcie, ktoré vás môžu upozorniť, keď dostanete súbor cookie alebo zabránite odosielaniu súborov cookie. Ak vo svojom zariadení používate viacero prehliadačov, budete musieť dať každému prehliadaču pokyn osobitne. Vaša schopnosť obmedziť súbory cookie podlieha nastaveniam a obmedzeniam vášho prehliadača. 

ID reklamy vášho zariadenia môžete kedykoľvek vynulovať prostredníctvom nastavení vášho zariadenia, ktoré je navrhnuté tak, aby ste mohli obmedziť používanie zhromaždených informácií o vás. Ďalšie informácie o spôsobe vykonania tohto kroku na zariadeniach Apple sú uvedené na stránke Apple.com alebo https://support.apple.com/en-us/HT202074. Ďalšie informácie o spôsobe vykonania tohto kroku na zariadeniach s Androidom sú uvedené na stránke www.google.com. Zhromažďovanie informácií môžete ukončiť prostredníctvom aplikácie, a to jej odinštalovaním. 

Údaje o polohe zhromaždené prostredníctvom aplikácie závisia od nastavení vášho zariadenia a povolení aplikácie. Uplatniť výber v súvislosti s údajmi o polohe zhromaždenými prostredníctvom našich aplikácií si môžete: (i) v prípade údajov z GPS vypnutím polohy v nastaveniach vášho zariadenia alebo zakázaním povolenia určenia polohy pre danú aplikáciu; (ii) v prípade údajov z Bluetooth vypnutím Bluetooth a akýchkoľvek možností skenovania pomocou Bluetooth v nastaveniach vášho zariadenia; alebo (iii) v prípade údajov z WiFi vypnutím WiFi a akejkoľvek možnosti skenovania WiFi v nastaveniach vášho zariadenia. Zhromažďovanie všetkých údajov o polohe môžete ukončiť prostredníctvom aplikácie, a to jej odinštalovaním. 

Nastavenia vášho prehliadača vám umožnia automaticky vysielať signál „Nesledovať“ pre online služby, ktoré navštívite. Upozorňujeme však, že neexistuje žiadny konsenzus v tomto odvetví, pokiaľ ide o to, čo by mali prevádzkovatelia lokalít a aplikácií robiť v súvislosti s týmito signálmi. BIG stravovanie preto nereaguje na signály „Nesledovať“ alebo na iné mechanizmy. Ďalšie informácie o prvku „Nesledovať“ sú uvedené na adrese http://www.allaboutdnt.com. 

Ak zakážete súbory cookie alebo iné funkcie sledovania zariadení, pravdepodobne nebudete môcť používať určité funkcie webovej lokality. 

Oznámenia 

Aby sme vám mohli poskytnúť službu, môžeme vám posielať oznámenia týkajúce sa vašich transakcií, bezpečnosti alebo správy webovej lokality. Príležitostne vám BIG stravovanie môže posielať ďalšie správy alebo aktualizácie o našej webovej lokalite alebo o našich propagačných a iných aktivitách. Ak nechcete dostávať propagačné oznámenia môžete kedykoľvek vyjadriť nesúhlas podľa pokynov uvedených v týchto oznámeniach alebo tým, že nás budete kontaktovať, ako je uvedené nižšie v časti s názvom „Kontaktujte nás“. Upozorňujeme, že aj keď vyjadríte nesúhlas s prijímaním propagačných oznámení, môžeme vám aj naďalej posielať nepropagačné e-maily, napríklad o vašom účte, servise alebo o našich prebiehajúcich obchodných vzťahoch. 

Vaše práva na súkromie 

Ak ste dotknutou osobou v Európskom hospodárskom priestore („EHP“), máte právo požiadať BIG stravovanie o informácie týkajúce sa spracúvania jej údajov a ktoré: 

 1. Právo na prístup k jej osobným údajom s cieľom zistiť, ktoré údaje sa spracúvajú, ako aj vyžiadať si opravu nepresných údajov, alebo v prípade potreby požiadať o vymazanie jej osobných údajov, keď okrem iných dôvodov už nie sú potrebné v súvislosti s účelmi, na ktoré boli zhromaždené. 
 2. Za určitých okolností právo požiadať o obmedzenie spracúvania jej údajov, v takom prípade ich budeme uchovávať len na účely výkonu alebo obrany nárokov. 
 3. Za určitých okolností právo požiadať o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, v takom prípade ich bude spoločnosť BIG stravovanie uchovávať len na účely výkonu alebo obrany nárokov. 
 4. Za určitých okolností a z dôvodov súvisiacich s jej konkrétnou situáciou právo namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov. Spoločnosť BIG stravovanie prestane zaobchádzať s jej údajmi, s výnimkou presvedčivých oprávnených dôvodov, alebo na účel výkonu alebo obrany právnych nárokov. 
 5. Právo na prijímanie osobných údajov poskytovaných v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, ak je to technicky možné, a ich prenos na iného prevádzkovateľa údajov. 

Ak chcete uplatniť akékoľvek z týchto práv, kontaktujte nás, ako je uvedené nižšie v časti s názvom „Kontaktujte nás“ a uveďte, ktoré právo máte v úmysle uplatniť. Na vašu žiadosť odpovieme do 30 dní. Môžeme od vás požadovať ďalšie informácie, ktoré nám umožnia potvrdiť vašu totožnosť. Upozorňujeme, že uchovávame informácie potrebné na splnenie účelov, na ktoré boli zhromaždené, a môžeme aj naďalej uchovávať a používať informácie aj po žiadosti dotknutej osoby na účely našich oprávnených záujmov vrátane potreby dodržiavať naše zákonné povinnosti, riešiť spory, predchádzať podvodom a presadzovať naše dohody. 

Používatelia sú v každom prípade oprávnení podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu, najmä v členskom štáte, v ktorom má používateľ obvyklé bydlisko, miesto výkonu práce alebo miesto údajného porušenia, ak sa používateľ domnieva, že spracúvanie osobných údajov zo strany BIG stravovanie je v rozpore s platnými právnymi predpismi. 

Súkromie detí 

Webová lokalita je adresovaná a určená pre osoby staršie ako 16 rokov. BIG stravovanie neschváli, ani nezriadi či nebude viesť žiadosti o registráciu žiadneho dieťaťa, o ktorom vie, že je mladšie ako 16 rokov. BIG stravovanie nevyžaduje ani vedome nezhromažďuje osobné údaje od detí mladších ako 16 rokov. Ak napriek tomu BIG stravovanie zistí, že získal osobné údaje od osoby, ktorá uvádza, že je mladšia ako 16 rokov, alebo je osoba, o ktorej sa BIG stravovanie inak domnieva, že je mladšia ako 16 rokov, BIG stravovanie takéto informácie zo svojich systémov vymaže. Okrem toho môže rodič alebo zákonný opatrovník dieťaťa požiadať, aby boli informácie o dieťati opravené alebo odstránené z našich súborov, a to tak, že nás kontaktuje, ako je uvedené v časti „Kontaktujte nás“. 

Bezpečnosť údajov 

Nadobúdateľ údajov udržiava primerané fyzické, elektronické a procesné záruky, ktoré pomáhajú chrániť vaše informácie pred stratou, krádežou, zneužitím a neoprávneným prístupom, zverejnením, zmenou a zničením. Upozorňujeme vás však, že akýkoľvek e-mail alebo iný prenos, ktorý posielate prostredníctvom internetu, nemôže byť úplne chránený a nemôžeme zaručiť bezpečnosť vašich informácií zhromaždených prostredníctvom našej webovej lokality. 

Zmeny týchto Zásad ochrany osobných údajov 

BIG stravovanie si vyhradzuje právo kedykoľvek tieto zásady zmeniť alebo doplniť. Ak dôjde k podstatnej zmene podmienok uvedených v týchto zásadách, BIG stravovanie uverejní oznámenie na svojej domovskej stránke a prepojenie na nové zásady pred tým, ako zmena nadobudne platnosť. 

Kontaktujte nás 

Ak máte otázky alebo pripomienky k týmto Zásadám ochrany osobných údajov, informačným postupom alebo vašim obchodným vzťahom s našou webovou lokalitou, kontaktujte nás: 

E-mailom: info@napare.sk 

Poštou: Košická 17180/49, 821 08 Bratislava 

Dátum revízie 

Tieto zásady boli naposledy aktualizované 10. decembra 2019.

Nadviaž tam, kde si prestal. Pokračuj v objednávaní s uloženým košíkom alebo začni novú objednávku.